کاربر میهمان خوش آمديد  |  ورود به پنل کاربري  | 
        امروز : 15 مهر 1401
 
پیام هفته

اندک اندک می رسد

اینک بهار

افتخارت حوزه علمی پژوهشی
افتخارات حوزه ورزشی
افتخارات حوزه پرورشی
بانک سوالات
انجمن اولیاء و مربیان
کادر اداری و آموزشی
امتحانات و آزمون ها
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  3 نفر
تعداد بازدید :  25766 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  اداری
نام :  عباس اصغر نژاد
ایمیل : 
سمت :  موسس
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  ناصر امیر صادقی
ایمیل : 
سمت :  مدیر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  علی باغبانی
ایمیل : 
سمت :  معاون
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  عبدالرحیم احمد زاده
ایمیل : 
سمت :  معاون
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  حسین مجیدی
ایمیل : 
سمت :  معاون
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  سید زمان یعقوبیان
ایمیل : 
سمت :  معاون اجرایی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  کورش آهودشتی
ایمیل : 
سمت :  معاون فناوری
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  ذبیح اله آزادی
ایمیل : 
سمت :  مسئول فناوری و سایت
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  اداری
نام :  محمد شترداران
ایمیل : 
سمت :  معاون پرورشی و دبیر تفکر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  امید قبادی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  علی پروین
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  مقداد خاکساریان
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  امید متولی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  محمد رضا حسن پور
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  حسین مسگر ساروی
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  پژمان خسروی
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  علی مدانلو
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  احسان معصومی
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  سید محمد حسینی شیرازی
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگلیسی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  مهدی خنکدار
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگلیسی
تلفن : 
تحصیلات :  دکتری
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  محمد بید آبادی
ایمیل : 
سمت :  دبیر کار و فناوری
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  سید محمد رسولی
ایمیل : 
سمت : 
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  جواد باحشمت
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  کمال الدین شیرزاد
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  محمد رضا بابایی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  ضحی آذری
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  حمید جوانمردی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  بهرام امین پور
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  مهدی جوهر
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  عادل قدیری
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  حیدر دهقان
ایمیل : 
سمت :  دبیر معارف اسلامی و عربی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  سهیل یعقوبی
ایمیل : 
سمت :  دبیر معارف اسلامی و عربی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  حبیب اله مهدوی
ایمیل : 
سمت :  دبیر معارف اسلامی و عربی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  سید رضا حسینی
ایمیل : 
سمت :  دبیر معارف اسلامی و عربی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  مصطفی صداقت
ایمیل : 
سمت :  دبیر قرآن و تفکر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  حامد هاشمی
ایمیل : 
سمت :  دبیر عربی و قرآن
تلفن : 
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  ظهور عنایتی
ایمیل : 
سمت :  دبیر آمادگی دفاعی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  علی کاویان
ایمیل : 
سمت :  دبیر تربیت بدنی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آموزشی
نام :  محسن محسنی
ایمیل : 
سمت :  دبیر هنر
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :